شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۷

Համար 5

ببین محترم جان، اگ فکری تو سرته و دلت منو میخواد لطفا پا پیش بذار قبل از اینکه دیر بشه!

۱ نظر: