شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۷

Համար 4

دیگه کم کم باید ass مبارک رو هم بکشیم و دنبال یه باشگاه خوب بگردیم که برم توش و عضو شم و ورزش کنم تا اگه خدا خواست نیم گرم وزن کم کنم.

بدون نظر

ارسال یک نظر