شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷

LI

یکی از سخت ترین کارهایی که باید در طول ترم انجام بدم گفتن سطح شاگرداس! که آی طرف تو ضعیفی و تو خوبی و اینا!

بعد این وسط یکی درسش بده من خودم ناراحت میشم، استرس میگیرم قبل اینکه بش بگم...

حالا اما یکی دو ترمه مغزم به کار افتاده براشون رو کاغذ نت مینویسم میدم دستشون و داد میزنم اعتراض وارد نیس!

بدون نظر

ارسال یک نظر