شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷

اوقات فراغت

نه که همه کارامو گردم و به سرانجام هم رسوندم، فقط مونده برم انقلاب دو سه تا DVD خود آموز اسپانیائی بگیرم و زبان چهارم رو شروع کنم!

من مرده این وقت آزاد خودم هستم!

بدون نظر

ارسال یک نظر