شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۷

Համար 11

میخواهیم شغلمان را بعوضیم، پولش بسیار کم است! دور از جان چارپایان مارا حمال فرض کرده اند.

بدون نظر

ارسال یک نظر