شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۷

Համար 10

این شاگرده خیلی کودنه یا که چی؟ منو مسخره کرده آیا؟ اصلا حواسش نیست! من نمیدونم 20 جلسه 2 ساعتی تو اون سقف چی پیدا کرده بود که زل زده بود دل نمیکند!

بدون نظر

ارسال یک نظر