یکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۷

زنه کالسکه بچه شو برد تو مغازه و ب یه حالت گناهکارانه پرسید: میتونم بیارمش تو؟

خب احمق بچه ته! حیوون که نیس اینطوری میگی...وسط خیابون ولش کنی بهتره یا ببری تو مغازه؟

بدون نظر

ارسال یک نظر