شنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۶

الآن دلم میخواد یکی و بزنم...لت و پار کنم..فحش بدم..یه دنیا م الآن بغض و گریه دارم...

الهی کور شه اونی که منو چش زد!