جمعه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۷

بازی کارتی من

و چه بذتی داره بازی کارتی رو کشف بکنی که زیاد طول بکشه و سخت بشه برنده شد!

بدون نظر

ارسال یک نظر