شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷

انخده

انخد-سلام روانپریش- دلیل دارم واسه گریه کردن که نمیدونم از کدومشون شروع کنم.

بدون نظر

ارسال یک نظر