شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷

برق نداشتگی

اریک: ورون بیا شمعا رو بگیر!

ورون: چیزی نگفت آقا بقالی؟

اریک: چرا گفت به ورون خیلی سلام برسون!

بدون نظر

ارسال یک نظر