جمعه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۷

ضدحال

دیدی بعضی وقتا حوصله نداری و رو مود نیستی و حالت خوب نیس از همه طرف برات میباره؟

بیشتر این اوقات هم وقتائیکه پ تایمته!

حالا برا من از در، دیوار، آسمون، اینطرف، اونطرف و از همه جا میباره...

بدون نظر

ارسال یک نظر