جمعه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۷

نصیحت

فرزندان خود را مجبور نکنید کاری بکنند که مایل به انجامش نیستند!

بدون نظر

ارسال یک نظر