شنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۷

باید سعی کرد تو خونه زیاد حرف نزد، آفتابی نشد و نپلکید!
برای دسشویی رفتن ههم باید حساب پس بدی!

بدون نظر

ارسال یک نظر