جمعه، آبان ۱۲، ۱۳۸۵

TTC: سه هفته، شنبه تا چهارشنبه، 9 تا 12 صبح! شروع از فردا!!

TTC= Teachers Training Course

۶ نظر: